Wat mag je wel en niet eten tijdens de borstvoeding?

Eet gezond, gevarieerd en evenwichtig tijdens de borstvoeding. Wees voorzichtig met alcohol, cafeïne en bepaalde vissoorten met een hoog gehalte aan chemische residuen.  

Goed nieuws! Nadat je je negen maanden lang hebt onthouden van veel smakelijk voedsel zoals charcuterie, carpaccio’s, kazen en sushi, kan je na de bevalling weer “normaal” gaan eten. Maar als je borstvoeding geeft, moet je wel nog een aantal voorzorgen in acht nemen, omdat heel wat schadelijke stoffen ook in je moedermelk terecht komen. 

Alcohol, cafeïne, hormoonontregelende en schadelijke stoffen: de hot spots

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: drink geen alcohol tijdens de zwangerschap en ook niet tijdens de borstvoeding, want alcohol gaat over in je melk en dus in de bloedbaan van je baby.

Ook cafeïne komt in je melk terecht. Je mag het wel drinken, maar met mate. Zeker als het om zogenaamde energiedranken gaat. Een pasgeboren kindje elimineert dergelijke stoffen veel trager dan een volwassen persoon, waardoor het na het drinken van cafeïne tijdelijk overprikkeld kan raken. Probeer niet meer dan 3 koppen koffie per dag te drinken.

Andere voedingsmiddelen die tijdens de borstvoeding verboden zijn of die je beter kan beperken, waren ook tijdens de zwangerschap verboden. Dit zijn voornamelijk voedingsmiddelen die natuurlijke of chemische stoffen bevatten die de ontwikkeling van je baby kunnen verstoren of giftige stoffen die schadelijk zijn voor zijn gezondheid.
 
Fyto-oestrogenen, fytosterolen en fytostanolen

Soja en producten op basis van soja (zoals tofu of sojamelk) bevatten fyto-oestrogenen (hormonen) die bekend staan als hormoonontregelaars. Aangezien deze fyto-oestrogenen in de moedermelk kunnen terechtkomen, worden ze tijdens de borstvoedingsperiode afgeraden. Ook met fytosterolen verrijkte producten (cholesterolverlagende producten zoals margarine, yoghurt, zuiveldranken, saladedressings) kan je dan beter niet nuttigen.

Giftige stoffen

Tegenwoordig worden heel wat giftige stoffen zoals dioxines, methylkwik en polychloorbifenylen in vis aangetroffen. Hun toxische werking op het centrale zenuwstelsel is bijzonder schadelijk tijdens de perinatale periode. Om besmetting te beperken, raadt de Hoge Gezondheidsraad daarom aan om je visconsumptie te controleren. Zorg dat je vis van verschillende herkomst en wijze van aanvoer (wild, gekweekt, visgronden, enz.) afwisselt. Bepaalde soorten vermijd je best om zo onder de risicodrempels te blijven.

Borstvoeding en allergieën

De meeste baby’s die borstvoeding krijgen, passen zich zeer goed aan aan de variaties in het dieet van hun moeder, maar sommigen kunnen een reactie op een bepaald voedingsmiddel ontwikkelen. De meest voorkomende reacties zijn die op koemelk, eieren, pinda’s, noten, tarwe en vis. Stop even met het verdachte voedingsmiddel te eten en introduceer het daarna opnieuw. Merk je verandering in de symptomen van je kindje (spijsvertering, huid, ademhaling, gedrag, enz.)? Dan kan dat wijzen op een mogelijke gevoeligheid of intolerantie. Praat erover met je arts.  Weet dat er geen verband is aangetoond tussen jouw voeding en het risico dat je baby een voedselallergie ontwikkelt. Het heeft dus geen zin om uit voorzorg bepaalde voedingsmiddelen die als allergeen worden beschouwd, te schrappen uit je dieet.

quote Drink geen alcohol tijdens de zwangerschap en ook niet tijdens de borstvoeding. 

MEER WETEN

 HGR, Hoge Gezondheidsraad; Hormoonontregelaars: effecten bij lage doses, niet-monotone dosis-respons en kritieke perioden van gevoeligheid. Advies HSC 8915; juli 2013
 HGR, Hoge Gezondheidsraad; De risico’s van alcoholgebruik voor en tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoeding. HGR-publicatie 8462; maart 2009
 HGR, Hoge Gezondheidsraad; Vegetarisch dieet. Advies HSC 9445; april 2021
 HGR, Hoge Gezondheidsraad; Fysisch-chemische milieugezondheid (beperking van de blootstelling aan mutagene of hormoonontregelende agentia) en het belang van blootstelling in het vroege leven. CSS advies 9404; mei 2019

Printen

Delen