Vaderschapsverlof : waar heb je recht op?

15 dagen vaderschapsverlof: hoe neem je ze op en hoe bereken je je uitkering? 

Vaderschapsverlof is betaald verlof en wordt toegekend aan de co-ouder, of dat nu een vader is of een tweede moeder van wie de verwantschap is vastgesteld. Voor elk kind geboren vanaf 1 januari 2021 heb je als co-ouder recht op 15 werkdagen, ongeacht of je werknemer, zelfstandige of ambtenaar bent. Vanaf 1 januari 2023 wordt het geboorteverlof verlengd tot 20 werkdagen. Om voor dit verlof in aanmerking te komen, moet je één of andere vorm van arbeidsovereenkomst hebben. Je moet je vaderschapsverlof opnemen binnen vier maanden na de geboorte, al dan niet aansluitend op de drie dagen geboorteverlof die je werkgever jou toekent en uitbetaalt.

quoteVaderschapsverlof moet je opnemen binnen vier maanden na de geboorte, al dan niet aansluitend op de drie dagen geboorteverlof

Wie betaalt je uitkeringen en hoeveel bedragen ze?

Je werkgever betaalt je normaal loon voor de eerste 3 dagen.

Je ziekenfonds vergoedt de andere dagen :

  • maximum 12 dagen voor de geboortes vanaf 1 januari 2021
  • maximum 17 dagen voor de geboortes vanaf 1 januari 2023

Het bedrag van die uitkering bedraagt 82 % van je tot de loongrens begrensde brutoloon.

Reken wel dat je ziekenfonds daarop nog een bedrijfsvoorheffing inhoudt (11,11 %).

Wie betaalt je uitkeringen en hoeveel bedragen ze?

Daarvoor dien je een aanvraag in bij je ziekenfonds, samen met:

  • een uittreksel van de geboorteakte van je kindje (vader of gehuwde meemoeder van het kind).
  • andere documenten die uw recht bevestigen, zoals een door jou als co-ouder ondertekende verklaring op eer, die vermeldt dat jij, bij gebrek aan een vaststaande afstammingsband, de enige persoon bent die voldoet aan de wettelijke voorwaarden om gebruik te maken van het recht op het geboorteverlof (als co-ouder, behalve de gehuwde meemoeder).

Vul daarna ook het luik ‘gerechtigde’ in van het inlichtingenblad dat het ziekenfonds jou
bezorgt.

 

 

 

 

 

Printen

Delen