Het EFFIK laboratorium

Wie zijn wij ?

EFFIK is een Frans farmaceutisch laboratorium
met meer dan 25 jaar ervaring in de vrouwengeneeskunde.

EFFIK werd opgericht in 1992 en wil zorgverleners helpen de zorg voor vrouwen te verbeteren door gynaecologische oplossingen te ontwikkelen die voldoen aan de behoeften van vrouwen gedurende hun hele leven. EFFIK is in de eerste plaats een onderneming op mensenmaat met teams die gespecialiseerd zijn in Onderzoek en Ontwikkeling en Kwaliteitszorg, met name in de gynaecologie, om innovatieve geneesmiddelen en producten voor de gezondheid en het welzijn van vrouwen te leveren. Met een stevige basis in Europa, kende de EFFIK-groep een snelle expansie en behoudt al enkele jaren haar leidende positie op het gebied van gynaecologie in Frankrijk.

Ons assortiment farmaceutische producten bestrijkt de voornaamste terreinen van de gynaecologie: anticonceptie, infectiologie, supplementatie tijdens de preconceptie, zwangerschap en borstvoeding, menopauze en intiem comfort.

Voor meer informatie over ons laboratorium kan je terecht op www.effik.fr

ONZE WAARDEN

Een ondernemersmentaliteit

In de loop der jaren zijn wij voortdurend nieuwe uitdagingen aangegaan op medisch, menselijk en milieu-vlak en konden zo blijven groeien. Het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van vrouwen is onze belangrijkste motivatie.

Verankerd in de gynaecologie

Al meer dan twintig jaar werken wij nauw samen met onze partners (artsen, gynaecologen, vroedvrouwen, apothekers, verpleegkundigen, enz.) om het welzijn en de gezondheid van de patiënten dagelijks te verbeteren. De behoeften van alle vrouwen staan daarbij centraal.

De ontwikkeling van het individu:
onze missie

Wij zijn ervan overtuigd dat de groei en de verdere ontwikkeling van het laboratorium enkel mogelijk is als de personen die er deel van uitmaken er ook vertrouwen in hebben.

Daarom verbinden wij ons ertoe de regelgeving op het gebied van conformiteit en transparantie na te leven en alles in het werk te stellen voor een duurzame, verantwoorde en ethische werking.

ONZE KWALITEITSNORMEN

Om de levenskwaliteit en de verzorging van patiënten te verbeteren, mikt EFFIK op hoge kwaliteitsnormen en een voortdurende verbetering. Om dat te bereiken, verbindt EFFIK zich ertoe om :

  • Alle middelen en bronnen in te zetten om kwaliteitsproducten aan te bieden
  • Alle EFFIK-medewerkers een adequate opleiding te geven 
  • te werken en rekening te houden met de interacties met de verschillende gezondheidsactoren
  • het Informatiehandvest voor de prospectie van klanten en de promotie van geneesmiddelen te respecteren.

In het kader van de voorlichting aan zorgverleners hecht EFFIK er veel belang aan een goede relatie met haar partners op te bouwen en ethische en transparante informatie te verstrekken over het juiste gebruik van haar producten.

Sinds 2008 wordt het medisch bezoek van EFFIK gecertificeerd door onafhankelijke organisaties, geaccrediteerd door het COFRAC (Frans Comité voor Accreditatie). De beroepsethische bepalingen die van toepassing zijn op geneesmiddelenbedrijven zijn beschikbaar op de website van LEEM.